Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiariament en allò no regulat, el Real Decret 1720/2007, de 21 de deçembre, pel que s'aproba el reglament de desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de deçembre de Protecció de dades de caràcter personal, FIRADISC informa els usuaris que naveguin i accedeixin al lloc web www.firadisc.cat sobre els tractaments de dades personals realitzades:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable

FIRADISC

36505251-L

C/ Vista Alegre, 56  - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Finalitat

Gestionar les dades als que la empresa accedeix com conseqüència de la navegació, consulta i/o sol.licitud, així como la contractació de serveis a través del lloc web i en el seu cas enviar comunicacions comercials

Legitimació

Ejecució d'un contracte

Destinatàris

No es cedirán les dades a tercers, menys obligació legal

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 poden ser exercits dirigintse al següent domicili: C/ Vista Alegre, 56  - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) o a la següent adreça de correu electrònic angelfiradisc@hotmail.com

Conservació

En cas que l'usuàri nomès realitzi una consulta les seves dades no seràn utilitzades per cap altre motiu a part de gestionar la resposta. Per altra banda, l'empresa deixarà de tractar les seves dades como usuàri de xarxes socials en el moment en què deixi de seguir la compte

Abans de l'enviament de qualsevol sol.licitud d'informació a través del formulàri de contacte d'aquesta pàgina web, l'usuàri haurà d'aceptar la política de privacitat i les condicions d'ús de la mateixa, amb la fí de prestar el consentiment exprés e informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

¿És obligatòri proporcionar tota la informació sol.licitada en l'apartat de contacte?

En quant als formulàris de l'apartat “Contacte” de la pàgina web, l'usuari té que cumplimentar els marcats com “obligatòris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot supossar que FIRADISC no pogui atendre les seves sol.licituts i, en conseqüència, FIRADISC quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol.licitats.

Les dades personals que l'usuari facilita a FIRADISC té que ser actual per que la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Menors d'edad

Els menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals a FIRADISC sense prèvi consentiment dels seus pares i/o tutors legals.

En cas de què FIRADISC detectés que l'usuari fos menor de 18 anys es reserva el dret a sol.licitar una còpia del seu DNI o document d' identitat equivalent, o en el seu cas, l'autorizació dels seus pares i/o tutores legals, causant baixa en cas de no acreditar el cumpliment d'aquest requisit o falta de resposta.

¿Quines mides de seguretat té implantada l'empresa?

FIRADISC informa que té implantades les mides de seguretat de càire tècnic i organizatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l'usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estàn exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural, en conformitat amb el que preveu la normativa vigent.