Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s'informa a l'usuari que el titular de la pàgina web www.firadisc.cat és de FIRADISC, i les seves dades són les següents: 

Domicili: C/ Vista Alegre, 56

CP: 08940        Població: Cornellà de Llobregat (Barcelona)

1. Accedir a la pàgina web

L'avís legal regula l'accés i ús dels usuaris a la pàgina web i té per objecte donar a conèixer els productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'internet.

L'accés i/o ús de la web atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari i l'aceptació, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, axí com d'aquelles altres particulars que, si procedeix, regeixin l'utilizació del portal o dels serveis vinculats al mateix.

L'usuari té que llegir atentament l'avís legal i les polítiques de privacitat i de cookies quant es proposi utilitzar la pàgina web, donat que FIRADISC es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualizació dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva web. Si no acepta les condicions d'accés i ús, li roguem s'abstingui d'utilitzar aquesta pàgina web així com el seu contingut.

2. Utilizació de la pàgina web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web, així com de la informació relativa als seus serveis i activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable, així com amb la moral i les bones costums generalment aceptades i l'ordre públic, les condicions d'accés i ús i qualssevol altres condicions establertes a la pàgina web. 

Ademés, es compromet a abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il.lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets e interessos de tercers, o que de qualsevol forma poguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres usuaris o de qualsevol usuari d'internet (hardware i software).

      3. Funcionamient de la pàgina web

En cas d'incumpliment de les condicions de l'avís legal, o les polítques de privacitat i cookies, FIRADISC es reserva el dret a limitar, suspendre i/o excloure l'accés en la seva pàgina web, adoptant qualsevol mida tècnica necessària al respecte. FIRADISC farà lo possible per mantenir la pàgina web en bon funcionament, evitant errors, o bé reparant-los i mantenint els continguts actualitzats. Ara bé, FIRADISC no garantitza la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la pàgina web ni la inexistència d'errors en el contingut.

     4. Responsabilitat

L'usuari és l'únic responsable de l'ús que es pugui fer de qualsevol informació o mecanisme de la pàgina web.

FIRADISC no es fará responsable de cap dany en el hardware i/o software de l'usuari que es derivi de l'accés i ús de la pàgina web. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà d'aquests danys i/o perjudicis que es poguin ocasionar per l'accés i/o ús de la informació de la pàgina web, i en concret dels que es poguin produir en sistemes informàtics o els provocats per virus i/o atacs informàtics, caigudes, interrupcions, ausència o defecte en les comunicacions i/o internet. 

L'usuari serà responsable dels danys i/o perjudicis que FIRADISC pogui sofrir com conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions a las que queda sotmès a través del present avís legal, la normativa aplicable i política de privacitat i de cookies.

5. Política en matèria de “Links” (Web enllaçant i enllaçada)

Web enllaçant

Els tercers que tinguin la intenció d'incloure en una pàgina web un enllaç de la present pàgina tindran que complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats, il.lícits, pornogràfics, violents, etc. En cap cas FIRADISC es fa responsable del contingut de la pàgina web, ni promou, garantitza, supervisa ni recomana els continguts d'aquesta. Si la web enllaçant incompleix algún dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l'enllaç de manera inmediata.

Web enllaçada 

En aquesta pàgina web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l'usuari accedir. No obstant, FIRADISC no es fa responsable del contingut d'aquestes pàgines web enllaçades, sino que serà l'usuari l'encarregar d'aceptar i comprovar els accesos cada vegada que accedeixi. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

      6. Propietat Intelectual e Industrial sobre els continguts

FIRADISC o els seus llicenciants, són titulars de tots els drets de propietat intel.lectual sobre els continguts de la pàgina web, entenent com tal tots els dissenys, bases de dades, programes d'ordinadors subjacents (còdig font, inclòs), així com els diferents elements que integran la pàgina web (text, gràfics, fotografies, vídeos, colors, etc.), estructura, ordre, etc. En relació a las marques i noms comercials (“signes distintius”) son titularitat de FIRADISC o els llicenciants. 

L'ús de la pàgina web per part de l'usuari no suposar la cessió de cap dret de propietat intelectual ni industrial. L'usuari té totalment prohibit reproducir, copiar, distribuir, possar a disposició o de qualsevol altre forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts o els signes distintius, menys quant es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulta legalment permès.

     7. Legislació aplicable

L'avís legal es regirà i interpretarà en conformitat amb la legislació espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivarse de l'accés al lloc web, es sotmetran a los jutjats o tribunals pertinents de conformitat amb la normativa de consumidors i usuaris.

     8. Contacte

Per qualsevol pregunta o comentari sobre el present avís legal us podeu possar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic angelfiradisc@hotmail.com.